Згода на обробку персональних даних

Я надаю свою згоду на обробку моїх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Товариству з обмеженою відповідальністю "КВС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ: 31189761), надалі за текстом – ТОВ "КВС-УКРАЇНА", з маркетинговою метою. Під обробкою персональних даних розумію будь-яку дію або сукупність дій, пов’язаних зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, знеособленням, знищенням відомостей про мене. З цією метою надаю ТОВ "КВС-УКРАЇНА" згоду на обробку персональних даних, що зазначені вище. Цим підтверджую, що мене належним чином, у письмовій формі, повідомлено про мої права, визначені «Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних, осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про місцезнаходження і назву бази персональних даних, до якої включені мої персональні дані, надані відповідно до цієї згоди.